top of page

OVER ONS

ONS DORPSHUIS
 
Gesticht door de Maatschappij van Weldadigheid in 1915
 

Het dorpshuis in Wilhelminaoord werd gesticht door de Maatschappij van Weldadigheid in 1915. Het diende voor onderwijs (avondscholen), ontwikkeling en ontspanning voor de bevolking van de koloniën Frederiksoord en Wilhelminaoord. Hiermee was één van de eerste dorpshuizen in Nederland maar zeker van Drenthe een feit.

 

In 1980 voldeed dit dorpshuis niet meer aan de eisen van de tijd. Met veel vrijwilligerswerk, financiële steun van de provincie, gemeente en Maatschappij van Weldadigheid werd in 1982 het nieuwe dorpshuis geopend.

De voorzitter sprak de hoop uit dat het "ons huis van het dorp" zou worden.

Wel deze doelstelling werd volledig gehaald. Het verenigingswerk bloeide op, jeugd- en jongerenwerk floreerde, cursussen werden gegeven en ook de ouderen vonden met hun activiteiten een plaats in het dorpshuis.

 

Het gevolg was ruimte gebrek. In 1995 werd het dorpshuis opnieuw uitgebreid tot het gebouw zoals het er nu staat.

Inmiddels is het 2021 en zijn we weer een aantal stappen verder.

De bedrijfsvoering die eerder was neergelegd bij de St. Welzijn Mensenwerk paste niet langer bij het uitgangspunt "ons huis van het dorp" en in 2015 besloot het bestuur het heft weer in eigen hand te nemen en het Dorpshuis weer van ONS te maken.

Inmiddels weet heel het dorp maar ook menig ander binnen de Gemeente Westerveld en omstreken gastvrouw Ramona te vinden als ze een thuis zoeken voor hun vereniging of een vergadering, feest, uitvaart of overleg willen houden. En blijkbaar tot tevredenheid want niet alleen worden de scores van het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek hoger en hoger, ook zijn we geëindigd in de top 5 van Beste Dorpshuis Drenthe 2020. Een resultaat waar we trots op zijn! 

Nu een bruisende plek in het Dorp
voor Dorpsgenoten en anderen
 
dorpshuis oud.jpg
bottom of page