top of page

ONZE
GEBRUIKERS

groepen

Biljartvereniging 55+,                                    Albert Visser                                               0521 - 38 17 74

Biljartvereniging De Kolonie,                       Jark Hoekman

Biljartver. Samen Vooruit 55+,                     Jan Righart                                                 0521 - 38 12 36

D.F.W.

Gemengd Koor Frederiksoord,                     Jozef Wieman                                            0521 - 34 26 59

Klaverjassen

Toneelvereniging Erica,                                 Jan de Lange                                              0521 - 38 12 77

Volksdansgroep De Schakel,                        H. Doornbos                                                0521 - 38 13 17

Vrouwen van deze tijd
      Frederiksoord- Wilhelminaoord,           
R. Righart-Holweg                                     0521 - 38 12 36

Vrouwenkoor De Fladderrakken,                 Mevrouw L. Bos,                                         0561-420557

bottom of page